Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi, Çimento fabrikalarına yönelik geliştirilmiş bir uygulamadır. Günlük İşletme Rapor Verilerinin kontrollü ve sistematik bir şekilde yönetilmesi için sektörün dinamikleri tarafından aktif olarak kullanılmaktadır. ÇYS, mevcut yazılımlarla yapılamayan istek ve ihtiyaçları karşılar.


İlave Kontrol Tanımları Ekleyin

İlave kontrol ve kısıtlamalar sayesinde birim faaliyetlerini tek noktadan kontrol ederek yönetir. Merkez birimleri, Üretim birimleri, idari birimler ve saha ekiplerine anlık iş emri gönderir, yapılan çalışmaların takip ve kontrolünü sağlar.

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Nitelikli Bilgiye Tek Noktadan Erişin

Grup şirket yapısına uygundur. Dağınık noktalardaki fabrika, tesis, bakım ekipleri, satış ekipleri, satış ofisleri ve diğer birimlerinize tek noktadan erişin, görün, yönetin. Kontrol ve denetim faaliyetlerinizi merkezden yönetin.


Süreçler Arası Tam Entegrasyon

Çimento Yönetim Bilgisi Sistemi, mevcut sistemler ile birlikte entegre çalışır. Belli bir kalıba girmeniz gerekmez. Süreçler arası tam entegrasyon vardır. İlgili her birim kendi süreçlerini ayrıca belirleyip geliştirebilir.

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Çimento Yönetim Bilgi Sistemi

Her Birim Kendi Verisini Girer

Çimento Yönetim Bilgi Sisteminde her birim kendi verisini girer, düzenler ve onaylar. Veri manipülasyonu ortadan kalkar. Bu sayede, ihtiyaç duyulan günlük, haftalık ve aylık günlük işletme raporları otomatik hazırlanır.