Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi (HBYS)

Hazır Beton İşletmelerine Yönelik geliştirilmiş size özel bir uygulamadır. Her birim, iç ve dış süreçlerini belirleyip geliştirebilir. ERP (logo) ve Üretim (Vuruşkan) vb. sistemlerle entegre çalışır.


Tek Noktadan Araç Yakıt Yönetimi Yapın

Plaka tanıma sistemi, yakıt giderlerini kontrol altına alır. ‘Akaryakıt Operasyonlarını Ve Maliyetleri’ düşürür. Toplam satın alma maliyet yönetimini kontrol eder. ‘Plaka Bazlı Raporlar’ ile filonuzun yakıt tüketimi takip eder. Yakıt verimliliğini hesaplar. Düşük yakıt tüketimi yapılan güzergahları belirler. Mevcut kullanılan Arvento, Vuruşkan ve Logo uygulamaları ile entegre çalışır.

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Bütçe ve Maliyet Verilerinin Yönetimi

‘Üretim ve üretim Süreçleri’ maliyet raporlarını grafik raporlarla takip edersiniz. ‘Mamül, Hizmet Maliyeti Ve Performans’ durumunu anlık görür, satış bütçesi, üretim bütçesi, nakit bütçe, sermaye harcama bütçesi gibi ‘İstatistiksel Grafik Raporlar’ otomatik oluşur.


Etkin Dashboard Yönetimi

Oluşturulan kurumsal hafıza sayesinde ‘Günlük Üretim Takip Durumunu,’ grafiksel olarak otomatik raporlar, tek bir ‘Dashboard’ üzerinden sunar.

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Grup Şirketinizi Tek Bir Platformdan Yönetin

Üretim ve İşletme Faaliyetlerini ‘Kurumsal Bir Hafıza’ üzerinden yönetmenizi sağlar..! ‘Mevcut Yazılımlarla Yapılamayan’ tüm isteklerinizi karşılar. ‘Ortak Çalışma Platformu’ sayesinde Mobil cihazlarda dahil tüm verilerinize ‘Tek Noktadan Erişim’ imkanı sunar.‘Sizi Belli Bir Kalıba Girmek’ için zorlamaz. Sürdürülebilir kurumsal bir hafıza oluşturur.


Dağınık Haldeki Birimleri Kontrol Altına Alın

ROİ (Return On Investment) Yatırım miktarına göre kazanç ve kaybı net olarak gösterir. Yapacağınız bir yatırımdan ne kadar gelir elde edeceğinizi hesaplar. Yatırım para miktarına göre kazancı ve kaybı gösterir. Yatırım geri dönüşü çok düşüktür, 6-12 ay içerisinde kendisini amorti eder.

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi

Teminatlardan Doğan Maliyetleri Otomatik Hesaplayın

‘Limit Aşım, Limit Artış’ gibi tüm süreçler takip ve onayda. Yerli ve yabancı para cinsinde çek ve senet listeleri, ve diğer süreçleri anlık görün. ‘Teminatlardan Doğan Maliyetleri Otomatik Hesaplayın’ Yeni teminat talep ve onay süreci başlatın. Tüm alım, satım, ödeme vd. finansal süreçlerinizi entegre olarak yönetin.


Satış ve Pazarlama Süreçlerini Dijital Yönetin

‘Satış ve Teklif’ süreçlerini kayıt altına alır. Teklif onay süreçlerini ve revize fiyat bilgilerini online olarak yönetir. Onaylanan tekliflerden sözleşmeler otomatik oluşur. Satış sonrası ‘Müşteri Şikayetlerini Online’ yönetir, birim yada ürün bazlı sınıflandırmalar yapar raporlar oluşturur.

Hazır Beton Yönetim Bilgi Sistemi