Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Dinamik Dashboard ile Etkin Yönetim

Dinamik Dashboard ile, Teklif İsteme, Oluşturma, Değerlendirme, Sipariş, Standart Sipariş, Planlı Sipariş, Örtülü Sipariş, Teslim Tesellüm, Malzeme Girişi süreçlerinde (workflow management) uygulaması sayesinde tüm ihtiyaçlara hızlı cevap verir.


Bilgi Kirliliğini Bitirin

Talep ve siparişleri organizasyon şemasına göre onaya tabi tutar, alımları kontrol altına alır. Departman bazlı limitler belirler. Limite göre kimin onaylayacağını siz belirleyin. Kişi/ler sadece kendi yetki alanına giren talep ve siparişi görsün bilgi kirliliği bitsin.

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Tüm Süreçler Kontrol Altında

Talep, sipariş aşamasına geçmeden önce depoda var mı? kontrol edin. Stokta mevcut ürünün alımını önleyin. Talep edilen stokları rezerve alın. Depoda stok tükenmeden talep aşamasında iken gerekli miktarları sipariş geçerek temin edin. Ambar/depo durumu dahil tüm süreçlere her ortamdan ulasın.


Alım Süreçlerinizi Kolayca Yönlendirin Maliyetleri Düşürün

Teklif formunu mail vd biçimlerde gönderin. Tedarik süresi, fiyat vb. parametreleri analiz edin, en uygun satıcı/tedarikçi belirleyin. Karar verme aşamasını hızlandırın. Kayıtlı tedarikçi fiyatları tanımlayın, alımlar bu fiyata göre yapılsın. Satınalmanın her aşamasında fiyat değişikliğine izin verin yada engelleyin. Tedarikçi geçmiş satın alma analizleri yapın maliyetlerinizi düşürün, alım süreçlerinizi yönlendirin.

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Kolayca Siparişinizi Hazırlayın

Talep veya tekliften bağımsız olarak sipariş hazırlayın, (bu aşama şirket satınalma kuralları içinde değerlendirilir), yada izin verilen stoklar için hazırlayın. Sipariş, talep veya teklif üzerinden oluştuğunda tüm bilgiler otomatik yüklensin. Birden fazla talebi bir siparişte birleştirin. Teklif isteme sürecinde malzemenin geçmişte satın alınan firma, ve fiyat bilgilerine erişin.


Fazla ve Eksik Miktarları Kolayca Tespit Edin

Proje bazlı satınalma ile, talep, sipariş, irşaliye, fatura, hangi stok hangi proje için önceden belirleyin. Stokları proje bazlı oluşturun. Sipariş miktarı ile irşaliye miktarını otomatik karşılaştırın, fazla veya eksik miktarları tespit edin. Fark durumunda işlemi engelleyin veya otomatik bildirim ile kullanıcıyı uyarın. Stok girişinde, kalite kontrol aşamasına tabi tutulan malzemeler yapısına göre ayrılsın.

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi

Dinamik Yapısı Kolayca İhtiyacınıza Göre Şekillendirin

İrşaliyesiz faturanın sisteme girişine izin vermeyin. Döviz ve farklı para cinsinden giriş yapın. Dinamik yapısı ile ihtiyacına göre şekillendirin. Miktar, fiyat, marka, model, iskonto ve fazlasını mevcut sistemlerle entegre şekilde yönetir.


Verileriniz Kaybolmadan Diğer Yazılımlarla Entegre Çalışın

Mevcut yazılımlarla çözülemeyen ihtiyaçları karşılar. Erp, Logo, Netsis vd. uygulamalarla entegre çalışır. Otomatik tanımlamalar ile iç satın alma, dış satın alma, ihaleli satın alma, hizmet alımı vd. süreçlerinizi kontrol eder. Malzeme özelliği, ürün resmi, termin ve teslim süresi belirleyin.

Satınalma Yönetim Bilgi Sistemi