Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Grup Şirketinizi Tek Bir Platform İle Yönetin

Çoklu şirket yapısına uygun biçimde geliştirilmiştir, Grup Şirketler kendilerine ait örtülü sipariş süreçlerine ve raporlarına erişebilirler.


Etkin Zaman ve Veri Yönetimi Karar Onay Süreçlerini Hızlandırın

Örtülü Sipariş Uygulaması, Mevcut Yazılımlarla Yapılamayan’ tüm isteklerinizi karşılar. Mevcut sistemler ile birlikte çalışır. ERP (Netsis-LOGO) vd Sızı Belli Bir Kalıba Girmek için zorlamaz. Sürdürülebilir kurumsal bir hafıza oluşturur. Örtülü Sipariş Uygulaması, Günlük, haftalık, aylık karşılaştırma raporu sunar. Sözleşme fiyat ve miktarlar doğruluğunu kontrol eder. Etkin zaman ve veri yönetimi sayesinde karar ve onay süreçlerinizi hızlandırır.

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Maliyet ve Zamandan Tasarruf Edin

Maliyet ve Zaman tasarrufu sağlar. Hatalı işlemlerin önüne geçer. Eşkalasyon, Motorin, Enflasyon hesaplarını hızlı ve güvenilir yapar. Sabit birim fiyatlı veya formüllü sözleşme oluşturabilirsiniz. 21 farklı değişkene göre birim fiyat hesaplamalarını formülize edebilir. Hızlı ve doğru bütçe oluşturmanıza imkan tanır. Zaman ve Maliyet avantajı sağlar. Dijital dönüşüm sürecini hızlandırır, farklı noktalardaki verilere tek noktadan erişim sağlar. Ortak çalışma platformu oluşur.


Otomatik Formüllerle Hatalı Hesaplardan Kurtulun

Örtülü Sipariş Uygulaması, alım aşamasında gereken, firma bilgisi, ödeme vadesi, masraf merkezi, alınan mal ve hizmete ait bilgiler, varsa sözleşme eki ve diğer bilgileri kayıt altına alır. Sözleşmede yer alan birden fazla alım kalemini sabit birim fiyatlı olarak veya formülasyona bağlı olarak hesaplar. (Motorin, Enflasyon vb)

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Otomatik Versiyonlama ile Takip Sürecini Kolaylaştırın

Tek bir Sözleşme içeriğinde, belirli alanların güncellenmesi için yetkili kişilerce güncelleme işlemi yapılabilir. Toplu olarak; Motorin, Enflasyon veya farklı değişkenlere bağlı olarak fiyat güncellemesi yapılacak sözleşme kalemleri toplu olarak güncellenebilir. Değişiklik kayıt altına alınır. Otomatik versiyonlama yaparak takip sürecini kolaylaştır.


Olası Mağduriyetlerin Önüne Geçin

Örtülü Sipariş Uygulaması, Motorin, enflasyon ve 21 farklı değişkene bağlı olarak oluşturulan formülasyona göre birim fiyat hesaplar. Bu sayede maliyet avantajı sağlar ve istenilen esneklikte sözleşme kalemleri oluşturur. Olası mağduriyetlerin önüne geçer.

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi

Otomatik Alınan Veriler ile Hataların Önüne Geçin

Onaylı sözleşmeler için sipariş yada iş emri düzenler, yayınlar, birim fiyat ve diğer değişkenler sözleşmeden otomatik alınır. Örtülü Sipariş Uygulaması, fiyat ve miktar kontrolü yapar, toplam sözleşme ve limit asım durumlarını önler. Yaşanacak olumsuzlukların önüne geçer, karşılıklı mutabakat için harcanacak zamanı ortadan kaldırır.


Geriye Dönük Rapor ve Analizlere Kolayca Erişin

Örtülü Sipariş Uygulaması sözleşmeler üzerinde yapılan tüm değişikliklerin kayıtlarını tutar, versiyonlar ve yedekleme yapar. Kayıp ve kaçaklardan dolayı maliyetleri ortadan kaldırır. Geri dönük rapor ve analizler hazırlar.

Örtülü Sipariş Yönetim Bilgi Sistemi