eBA

eBA İş Akış Uygulaması, iş süreçlerinin standardizasyonu ve otomasyonunu sağlayarak süreçlerin performansını iyileştirir. Süreç maliyetlerini düşürür kurumsal kaynakların etkin kullanımına katkıda bulunur, lokasyon farklılığını ortadan kaldırarak tek ekran üzerinde çalışıyor keyfiyetini sağlar.


Kurumsal performansınızı iyileştirir. Süreç içindeki işgücü maliyet payını %40-60 arasında düşürür. İşletmede süreç bazlı iş yapma anlayışının gelişmesini sağlar. Uyarı mekanizmaları aracılığı ile işleri sürüncemede bırakmaz. İş yapma yöntemlerine uygulanabilir standartlar getirir.

eBA

eBA

Standartlarla kurumların kurumsallaşmasına katkıda bulunur. Süreç içinde eposta, web, PDA, faks ve cep telefonu gibi teknolojik yenilikleri, iş süreci içinde kullanarak önemli avantaj sağlar. Elektronik form ve dijital imza ile kâğıt kullanımını ortadan kaldırır. Toplanan fiili süreç bilgilerinden hareketle, devamlı iyileştirme sağlar. Süreç akışında gecikmelere neden olan kör noktaları belirler. Süreçlerin izlenme, kontrol ve analiz olanaklarını artırır.


Süreç akışında ihtiyaç duyulan bilgileri, operasyonel sistemlerden otomatik alır, yeni girilen bilgilerin kontrollerini yapar ve hata yapılmasına izin vermez. Süreçlerde darboğaz yaratan unsurların belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasına katkıda bulunur.

eBA

eBA

İhtiyaç duyulan bilgi ve dokümana hızlı erişim sağlar. İş adımları akıllı sistem tarafından yönetilir asla gri alanlar oluşmaz. Kurumsal uygulamalarla entegre çalışabilir.


Süreç maliyetlerinin azalmasını sağlayarak süreç odaklı iş yapma anlayışı kazandırır. İş süreçlerinin standarizasyonu ve takip edilebilirlik sağlar. Sürükle bırak teknolojisi ile kod yazım ihtiyacını ortadan kaldırır. Rol bazlı iş akışı sağlar.

eBA