Ensemble

Süreç yönetimi, bir kurumun performansının sürekli olarak iyileştirilmesini sağlayan bir yönetim disiplinidir. Ensemble ile süreçlerin modellenmesinin yanı sıra süreçlerin, faaliyet adımlarının, çalışanların, kaynakların ve girdi ve çıktıların performanslarını ölçebilirsiniz. Var olan mükerrer süreçlerin tespiti ile zaman, işgücü ve maliyet tasarrufu sağlar. Model altyapısı esnektir. Kurumun kullandığı süreç metodolojilerine göre modelleme yapılabilir. Süreç, faaliyet adımı, kaynak, girdi-çıktı ilişkileri ile süreçlerin birbirleri ile ilişkililerini tespit edebilir, bunlara performans göstergeleri oluşturarak performanslarını ölçebilir, hedefi tutmayan göstergeler için aksiyon açabilirsiniz.


Süreç faaliyet adımlarındaki riskleri belirterek tanımlayabilir ve bu risklere gerekli kontrolleri atayabilirsiniz. Risklerin yönetimi noktasında QDMS Kurumsal risk modülü ile entegrasyon sağlayabilirsiniz. ISO: 9001 ve 16949 belirlenen standartlardaki Süreç Yönetimi gerekliliklerine tam uyum sağlar. Kurumun norm kadrosunun çıkartılmasında yardımcı olur. Çalışanların yer aldığı süreçleri tanımlayarak iş listesini çıkartabilir, hangi süreçlere hizmet verdiğini raporlayabilirsiniz. Çalışanların ve organizasyon birimlerinizin görev tanımlarını alabilirsiniz.

Ensemble

Ensemble

Turquality: Stratejik planlama ve kurumsal performans yönetimi, süreçlerin iyileştirilmesi, maliyetlerin düşürülmesi, etkin kaynak kullanımı, değişen koşullara hızlı uyum gibi turquality gerekliliklerini sağlar. EFQM: Strateji ve stratejiyi destekleyen politikalar duyurulur, uygulanır ve izlenir. Oluşturulan performans göstergeleriyle departmansal ve bireysel başarılar takip edilmesinde, süreç paydaşlarına en uygun değeri sağlamak amacıyla tasarlanıp ve geliştirilmesine yardımcı olur. ERP: Verimli ve uygulanabilir süreç akışlarının oluşturulması ile beraber kavramsal tasarımın oluşturulması sayesinde ERP vb. Sistemlere geçiş sürecine hazırlar.


İş süreçlerinizde kullanılan kaynakları tanımlayarak kaynaklarınızın hangi süreç adımlarında kullanıldığını raporlayabilir, maliyet çıkartabilir, ilgili kaynak eksikliği durumunda hangi süreçlerinizin etkileneceğini görebilirsiniz. Girdi-çıktıların kullanıldığı süreç modellerine ulaşabilirsiniz. Ensemble dinamik yapısı sayesinde pozisyon değişikliklerine hızlı bir şekilde uyum sağlayarak iş akışlarınızın devamlılığını, yeni çalışanların oryantasyon süreçlerinin hızlı bir şekilde planlanmasını ve tamamlanmasını sağlarsınız.

Ensemble